Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét a Budapesti Helyszínelők adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

A Budapesti Helyszínelők székhelye: 1025 Budapest, Muraközi utca 11/A

A Budapesti Helyszínelők honlapja: www.budapestihelyszinelok.com

Kapcsolattartás: bphelyszinelok@gmail.com / 06 20 9272611

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a bphelyszinelok@gmail.com e-mail, illetve 1025 Budapest, Muraközi utca 11/A postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legkésőbb 30 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

A Budapesti Helyszínelők az adatkezelése során a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük, a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. A Budapesti Helyszínelők minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

A Budapesti Helyszínelők az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez a Budapesti Helyszínelőknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a szolgáltatás foglalása illetve a Budapesti Helyszínelőkkel való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk. 

 • A számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét. 
 • Információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait. 
 • A weboldalunkon a foglaláskor, szolgáltatás igénybevételéhez megadott információkat, például a teljes nevét, telefonszámát, posta- és e-mail címét. 
 • Az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait, és minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott, következő célokra használjuk fel:

 • A weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele és teljesítése az Ön számára, illetve ehhez kapcsolódóan számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése. 
 • Harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján).
 • A weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése, valamint weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, amelynek regisztrációját 2 napos határidővel vállaljuk. Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, és tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Tevékenységünkre vonatkozó főbb irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

A Budapesti Helyszínelők fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.budapestihelyszinelok.com/adatvedelem weboldalon történik.

Budapest 2020. 11. 25.